arousanortemprego.wordpress.com
Oferta de emprego na Xunta de Galicia
Aprobación da oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013. Prazas correspondentes á oferta para o in…