arousanortemprego.wordpress.com
A SLNE
Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE) É un tipo de Sociedade de Responsabilidade Limitada cunha serie de peculiaridades. Réxese polo Real Decreto Lexislativo 1/2010, de 2 de xullo, polo que se apr…