arnlund.org
Getterna kan man stjäla – men inte era kunskaper!
På allas läppar Måndag den 19 november. ”Hannah-Emuriakin – Congratulations. Hongera! – Sir, your school did so well! Wonderful! – Please take these soda-drinks to the students!”.…