arnhemshart.nl
Stadscompagnie brengt een ode met een vrolijke dankwoord. » Bewonersgroep Arnhems Hart
Het stadskoor heeft een ode gebracht aan het Kerkplein, op de muziek van Wim Sonneveld, Het dorp. Alvorens zij begonnen werd er eerst een danklied gedaan richting de archeologen BAAC welk momenteel bezig zijn om de historie van het Kerkplein in kaart te brengen.