arnhemshart.nl
Ook de privacy van burgers dient gerespecteerd te worden. » Bewonersgroep Arnhems Hart
Ondanks dat de gemeente Arnhem zegt geen gebruik te maken van de gegevens, blijft de vraag bestaan of deze gegevens ook wel steeds gewist worden?