arnhemshart.nl
Ondergrondse containers, diftar, zwerfafval... maar het komt er aan. » Bewonersgroep Arnhems Hart
Als we het verhaal in zijn totaliteit bekijken vanaf 2015 tot op heden is er veel gepraat over de ondergrondse containers (oc’s) maar ook over Diftar