arnhemshart.nl
Hobbels, keien, koekjes en een vergadering over de weekmarkt. » Bewonersgroep Arnhems Hart
Alvorens de Markt werd gerealiseerd met deze bestrating werd al aangegeven dat dit problemen zou veroorzaken. Maar de projectleider gaf aan dat de keuze al beslist was en er niet meer over gepraat kon worden. Zowel de aangrenzende horeca, alsmede de marktlui en bewoners zijn nooit betrokken geweest bij de keuze en inrichting van het plein, tenminste nooit in beslissingen.