arnhemshart.nl
Een interessante buurttafel met parkeercontroleurs. » Bewonersgroep Arnhems Hart
Elke eerste maandag van de maand komen bewoners bij elkaar op onze buurttafel. Hierin worden diverse zaken besproken over de Arnhemse binnenstad. Soms