arnhemshart.nl
Blauwe Golven, gezien door een groene bril. » Bewonersgroep Arnhems Hart
De motie “Duidelijke opdracht t.a.v. de Blauwe Golven” ingediend door de fracties VVD, ChristenUnie, PvdA , Arnhem Centraal en Arnhemse Ouderen Partij