arnhemshart.nl
Arnhems Hart presenteert resultaten parkeeronderzoek. » Bewonersgroep Arnhems Hart
In het onderzoeksrapport staan diverse aanbevelingen om het verder te gaan onderzoeken op haalbaarheid en/of aanpassingen. Omdat wethouder Geert Ritsema in het voorjaar met een nieuwe plan van aanpak zal komen in de Gemeenteraad nog door hem meegenomen kan worden in de besluitvorming. Inmiddels hebben diverse raadsleden al aangegeven het onderzoek zeer te waarderen en verder te willen bespreken.