armijarbih.com
SVAKO PLATI CIJENU KADA DRUGOME NANESE ZLO: Pogledajte kako je komandanta ozloglašenih “Škorpiona” stigla Božija ruka pravde
Nešto više od 18 godina nakon kukakvičkog strijeljanja šestorice zarobljenih mladih Srebreničana kod Trnova, tačno onoliko koliko je imao ubijeni