armijarbih.com
ŠOKANTNO I ŽALOSNO: Pogledajte ko je Elvis Đurić, sin Bošnjakinje Begajete, ratni zločinac kojeg vlasenički Bošnjaci pamte po velikom zlu
Na ovoj fotografiji nalazi se Elvis Đurić, kojeg zajedno sa bratom Aleksandrom, vlasenički Bošnjaci često spominju po zlu (ratnom zločinu, op.pri.). Rodila ih je Bošnjakinja Begajeta. U Vlasenici, …