armijarbih.com
Ovo je Muatez Bilah: Heroj koji je pokorio četnike na Vozućoj
U završnom dijelu oslobađanja Vozuće na Ozrenu je od tenkovske granate poginuo Muatez Bilah, vojni komandant odreda „ El-Mudžahidin“ i čovjek koji je najzaslužniji za vojne uspjehe Odreda, odnosno …