armijarbih.com
HRABROST ILI LUDOST : Pogledajte kako je izlgedao susret i priča sa četnicima na sredini bojnog polja
Dvojica boraca Armije RBiH na ničijoj zemlji sastali se sa četnicima, zapalili cigaru, pozdravili se i otišli u svoje rovove . Pogledajte ovaj interesantan video.