armijarbih.com
DEDO NA AGRESORA BIO SPREMAN IĆI I S IGLAMA ZA PLETENJE: Nusret Šišić -Dedo jedan od simbola odbrane BiH
Svakom Sarajliji, koji je preživio ratne strahote 90-tih godina, kada se spomene izrada primitivnog naoružanja od vodovodnih cijevi, prvi na um padne Nusret Šišić zvani Dedo. Znaju Sarajlije šta je…