armijarbih.com
Bitka na Proskoku kod Sarajeva treba biti pouka da zlo nikada ne može pobijediti ma koliko je veliko!
Prema posljednjim dostupnim podacima oko 12.500 pripadnika Vojske Republike Srpske na čelu sa haškim optuženikom Ratkom Mladićem, 10. jula 1993. godine krenulo je preko Bjelašnice i Igmana da zatvo…