armijarbih.com
ASIM TOPALOVIĆ TOPAL – NAJHRABRIJI BORAC 505. BRIGADE
Asimov borac Elvir Šahinović potvrđuje riječi mnogih sagovornika koji ističu Topalovu nevjerovatnu hrabrost. I danas mu, kaže, odzvanjaju Asimove riječi iz akcije u kojoj su vraćali izgubljene lini…