armanbegoyan.com
“Խաղամոլություն․ինչպես հաղթահարել” ինքնօգնության գրքի մասին
Գրքում ներկայացված են խաղամոլության հիմնական տեսակները, վերջինիս պատճառականության, զարգացման և հաղթահարման ժամանակակից պատկերացումները։ Քննարկվում են խաղամոլության ոչ դեղորայքային, հոգեթերապևտիկ հա…