arkarjun.wordpress.com
രണ്ട് കൊല്ലം | 2 years
രണ്ട് കൊല്ലം തികഞ്ഞു! ഈ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ എന്തു സംഭവിച്ചു? മോഡി നോട്ടു നിരോധിച്ചു എന്നു ആദ്യം പറയുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഏറിയ ശതമാനവും അല്ലേ? ഒരു തരത്തിൽ നോട്ടു നിരോധനം പോലെ ജീവിത്തിൽ ബാധിച്ച ഒരു പ്രശ്നം …