ariavukatlik.com
Mirasın Reddinde Alacaklıların Korunması
Mirasın Reddinde Alacaklıların Korunması Mirasın reddinde alacaklıların korunması konusunu iki şekilde incelemek gerekir. Bunlar; Mirasçıların kişisel alacaklılarının korunması Miras bırakanın alacaklılarının korunması Mal varlığının aktifi, borçlarını karşılamaya yetmeyen bir mirasçı, sırf kendi alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddedecek olursa, alacaklıları ya da hakkında iflas açılmışsa iflas masası yeterli güvence verilmemesi halinde altı ay içinde reddi iptal ettirebilirler. Aktifi