ariavukatlik.com
Haysiyetsiz Hayat Sürmenin Unsurları
Haysiyetsiz Hayat Sürmenin UnsurlarıHaysiyetsiz hayat sürmenin unsurları konusunu iki kısma ayırmak gerekmektedir. Bunlardan ilki, şerefe ve namusa yakışmayacak şekilde davranışlarda bulunma, diğeri de bu davranışların sürekliliği olmaktadır. Bu konudaki en büyük detay, yaşanılan durumun sürekliliği olmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bir durumun şeref ve namustan yoksun olmasından kasıtla, toplumun değer yargılarıyla bağdaşmayan ve ayıp olarak