ariavukatlik.com
Ceza Davalarında Zamanaşımı Süreleri
Ceza Davalarında Zamanaşımı Süreleri Ceza davalarında zamanaşımı süreleri var mıdır? Zamanaşımı süreleri, dava açılırken en dikkat edilmesi gereken konulardan biri olmaktadır. Dava konunuzda geçerli olan zamanaşımı süresi bittikten sonra, açılan her davanın reddi gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 66 ve madde 68 içeriklerinde de konu hakkında birçok madde belirtilmiştir. Kanun koyucu her dava için geçerli ola bir