ariavukatlik.com
Bileşik Suçta Manevi Unsur
Bileşik Suçta Manevi Unsur Bileşik suçta manevi unsur ne demektir? Bir kimsenin başkasının evine girerek, evden zorla bir şeyler çalması, esasen iki ayrı suçu oluşturur. Konut dokunulmazlığının ihlali ve yağma. Ancak kanunumuza bakıldığı zaman TCK 149’da bu husus düzenlenmiş ve yağma suçunun ağırlaştırıcı sebebi olarak kabul edilmiştir. Bileşik suçu oluşturan suçlar, farklı hukuki menfaatleri de korumaktadır. Dolayısı