ariaturns.wordpress.com
lapangan perluasan
Lapangan perluasan (Field Extension) adalah cara memperluas suatu lapangan. Lapangan perluasan atau perluasan dari lapangan $latex K$ adalah suatu lapangan $latex E$ dengan $latex K$ adalah sublap…