ariaturns.wordpress.com
Teorema Fundamental Aritmatika
Saya yakin kalian sudah tahu apa itu bilangan prima, bilangan asli yang hanya mempunyai 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Lawan dari bilangan prima adalah bilangan komposite yaitu bilangan…