ariansima.com
کاشت مو به روش SUT | هزینه کاشت مو به روش SUT | آرین سیما
کاشت مو به روش SUT ، یکی از روش های کاشت مو می باشد. در کاشت مو با روش SUT فولیکول های مو توسط دستگاه مخصوص از بانک مو استخراج می شود.