arhivsazvezdjaz.wordpress.com
План?
Шта ће овде бити публиковано временом? Поред осталог и размишљање о „Касном цвећу културе“ – не само Звижда и Хомоља, североисточне Србије, већ и свих оних других крајева где живе…