argusvlinder.com
Testje voor Register van mijn Kinder-Kompas serie
Even geleden kocht ik een stapel kinderboekjes. Thuis bleek het te gaan om een serie boekjes die uitgegeven is door het toenmalige ‘Nationale Levensverzekering-Bank N.V.’. Ze lijken van…