argusvlinder.com
Goede Vrijdag
Het gebedenboek van Maria van Gelre: de kruisiging. Op het negende uur, de none (volgens onze huidige tijdrekening valt dat rond drie uur in de middag) wordt de kruisiging overdacht. De evangelist …