argusvlinder.com
Witte Donderdag
Gebedenboek van Maria van Gelre: het laatste avondmaal. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd, staat er in het evangelie van Johannes. Het Laatste Avondmaal, in de volksmond. Of deze maalti…