argusvlinder.com
Bouwvakkers ruiken de vakantie
Plotseling kwam er schot in de vernieuwing van de Sofiastraat/ uitbreiding van het Valkenberg. Overigens valt het met de uitbreiding wel mee. Veel vierkante meters nieuw asfalt is niet waar ik mete…