argusvlinder.com
Infinit: bijna af
De teksten 7 en 8 moeten nog geplaatst worden. Dan moet de deksel nog gemaakt worden. De teksten zijn inmiddels aangebracht en gedroogd. Op dit moment ligt de bodemplaat en de binnenkant van de dek…