argusvlinder.com
Albert Kahn
Albert Kahn was een bankier. Hij woonde op het toppunt van zijn rijkdom in Parijs. En rijk was hij. Hij heeft een project in gang gezet om een fotoverzameling aan te leggen met kleurenfoto’s …