argliberal.wordpress.com
Kraftigt vinklad artikel om ”nördkultur”
Jag läste din text ”Förbannade kufar!”, Magnus Edlund, och förbluffades över hur osaklig den var. Det är framför allt några punkter ur den senaste tidens #GamerGate-uppror som jag vill ta upp. Du s…