argevetasarim.com
Yüzey işleme işaretleri - Ar-Ge ve Tasarım
Yüzey işleme durumlarının hangi nitelikte olacağının resimler üzerinde sembol, işaret ve kelimelerle bilgi olarak ifade edilmesi gerekir.