argevetasarim.com
Yanma - Ar-Ge ve Tasarım
Yüksek sıcaklıkta gerçekleşen, yanma ürünü olarak gaz halinde madde meydana getiren ve görünür ve görünmez radyasyon yayan hızlı bir oksidasyon olayıdır.