argevetasarim.com
Rüzgar Enerjisi ve Tünellerden Enerji Üretimi - Ar-Ge ve Tasarım
Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisi ile bir tüneldeki raylara döşenmiş rüzgâr türbinleri ile enerji üretiminin üzerinde durulmuştur.