argevetasarim.com
Jet Cap Tasarim Kriterleri - Ar-Ge ve Tasarım
Jet Cap tasarım, çevre yönetmeliği gereğince tüm proses bacalarında yapılması zorunlu olan baca şapkası jet cap olarak adlandırılmaktadır.