argevetasarim.com
Jet Cap Tasarim Kriterleri - Ar-Ge ve Tasarım
Jetcap, çevre yönetmeliği gereğince tüm proses bacalarında yapılması zorunlu olan baca şapkası jet cap olarak adlandırılmaktadır. Atık gazların dikey eksende atmosfere basınç ve hızlı bir [...]