argevetasarim.com
Havanın ısı kapasitesinin sıcaklıkla değişimi - Ar-Ge ve Tasarım
Isı kapasitesi, belirli bir maddenin sıcaklığını bir derece (1°C) yükseltmek için gerekli ısı miktarıdır. Havanın ısı kapasitesi sabit basınçta Cp= 0,24 kcal/kg°C dir.