argevetasarim.com
Fanlar - Ar-Ge ve Tasarım
Fanlar, hava ve benzeri gaz akışkanları basınçlandırarak belirli bir akış yolu içinde hareket etmesini sağlayan proses ekipmanlarıdır.