argevetasarim.com
Ark üflemesinin nedenleri ve giderilmesi - Ar-Ge ve Tasarım
Kaynak anında, arkta bir oynama meydana getirir ve bu olaya da kaynakçılıkta ark üflemesi adı verilir. Yalnız doğru akımla yapılan kaynakta ortaya çıkar