argevetasarim.com
Akışkanların özgül ağırlıkları - Ar-Ge ve Tasarım
Özgül ağırlık (Specific Gravity) - SG - sıvılar için "maddenin yoğunluğunun belirli bir sıcaklıktaki suyun yoğunluğuna oranı" olarak tanımlanır.