argaklara.com
När man reser i jul är man glad att man har umgänge online -
När man ska resa med Färdtjänst i jul är man glad att man har umgänge online, i händelse av att bilen inte kommer.