aretsforvillare.nu
VoF försvagar svensk folkhälsa och urholkar demokratin - Årets förvillare - Folket nominerar och röstar
Livsmedels- och Läkemedelsverket har under 2000-talet tagit sig samma agenda som FDA, ivrigt påhejade av skeptikerrörelsen i allmänhet och falangen VoF i synnerhet. I dag handlar inte svensk sjuk- och hälsovård primärt om människors hälsa och välbefinnande utan om ekonomi och makt.