arestuen.wordpress.com
Om Arestuen
Arestuen, eller årestuen som det egentlig skrives, var et hus som besto av en stue med en ildplass i midten. Det var ingen pipe, men røyken forsvant ut gjennom et hull i taket. Langs veggene var de…