archpasja.com
Strefy ochrony konserwatorskiej
Wyróżniamy następujące strefy ochrony konserwatorskiej: Strefa A – szczególnej ochrony konserwatorskiej obejmuje szczególnie wartościowe obszary o bezwzględnym priorytecie; Strefa B – ochrony konse…