archpasja.com
Przestrzenny układ funkcjonalno-użytkowy w architekturze
Czym jest układ funkcjonalno użytkowy / funkcjonalno przestrzenny w architekturze? Te i tym podobne pojęcia często mogą się pojawić przy współpracy z architektem, dlatego postaram się pokrótce wyja…