archifaumorgannwg.wordpress.com
Getting to know you: Lansio cylchgrawn Heddlu De Cymru ym 1970
Yn dilyn lansio Heddlu De Cymru – South Wales Constabulary – newydd ar 1 Mehefin 1969, roedd y Prif Gwnstabl, Melbourne Thomas, yn awyddus i feithrin gweithgareddau, gan gynnwys cynhyrchu cyl…