archifaumorgannwg.wordpress.com
Adeiladau Boston, 68-72 Stryd James, Caerdydd
Ar 21 Mawrth 1900, rhoddwyd caniatâd i’r awdurdod lleol i adeiladu adeilad ar ochr ogleddol Stryd James, wrth y gyffordd â’r llwybr oedd yn rhedeg ar hyd Camlas Sir Morgannwg. Roedd ynddo ddwy sio…