archifaumorgannwg.wordpress.com
Adeiladau Albert, Moria Terrace, Caerdydd
Codwyd Adeiladau Albert yng nghanol y 1870au gan John a Richard Cory, brodyr oedd yn berchen ar longau, ar dir oedd ar brydles gan ystâd Bute ar hyd ochr de-ddwyrain Moira Terrace. Wedi’i gynlluni…